Historie

Sammen med Sletterhage vandværk stiftedes i 1988 Ørby/Esby Vandforsyning. Der blev foretaget undersøgelser, der resulterede i 3 boringer med rent vand, og der blev bygget et vandværk på arealet midtvejs mellem de 2 vandværker og nær Ellemandsbjerget.

Det nye vandværk blev taget i brug i 1989 og sælger vand til de 2 vandværker, der så fungerer som fordelingsstationer ud til forbrugerne.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne styres og overvåges af en computer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. 
Vandværket udpumper ca. 12.000 kubikmeter vand til vandværkets andelshavere pr år.

Ørby/Esby Vandforsyning A.m.b.a. ændrede i 2007 navn til Helgenæsvand amba med binavnet Ørby-Esby Vandforsyning amba.

 

Hårdhed

Drikkevandet er middelhårdt vand, det vil sige ca.12 dH.

 

 

  Fjernsupport med TeamViewer