Check hanen før måleren


Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler. Målerbrønden incl. installation heri er vandværkets ejendom. Mekaniske problemer rapporteres til vandværket, der sørger for reparation.

Når der lukkes for vandet til en beboelse lukkes ventilerne på begge sider af vandmåleren. Der er oftest tale om kugleventiler, der kun skal drejes 1/4 omgang fra åben til lukket og omvendt. Normalt er en kugleventil lukket, når håndtaget står på tværs af vandledningen