Vandmålere

 

 

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket har derfor opsat vandmålere ved alle andelshavere. Vandmåleren er typisk placeret umiddelbart inden for skel i en målerbrønd.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren. Derfor foreskriver Vedtægterne, at vandværkets VVS-mand forestår dette arbejde.

Vær opmærksom på, at der skal være uhindret adgang til målerbrønden. Vær især opmærksom på at træer og buske skal beskæres regelmæssigt