Det gamle "Vandværk"/ Esby Vandværk amba
 

Der blev bygget et vandværk ved “Kræmmerstien” med en boring på hver side af bygningen. Der var ikke nogen filtrering eller iltning af vandet, som blev pumpet direkte ind i hydrofor og ud til brugerne.
 

Efter nogle år blev køberne af grundene i “Sibirien” optaget som medlemmer af andelsselskabet.
Senere blev vandværket udvidet med en ny boring, der var væsentlig dybere en de 2 gamle boringer, og som indeholdt renere vand. Samtidig blev der bygget en vandbeholder til 30 m3 vand

I midten af 80’erne begyndte en stigende forurening af vandet med nitrat. Kommunen varslede at vandværket skulle financiere en nedsivningsundersøgelse, men dette blev dog ikke gennemført.
I stedet indledtes et samarbejde med Sletterhage Vandværk, der ligeledes havde forureningsproblemer.

 


Det nye Vandværk Ørby/Esby Vandforsyning amba/Helgenæsvand amba/("Fællesvandværket")


Sammen med Sletterhage vandværk stiftedes så i 1988 Ørby/Esby Vandforsyning. Der blev foretaget undersøgelser, der resulterede i 3 boringer med rent vand, og der blev bygget et vandværk på arealet midtvejs mellem de 2 vandværker og nær Ellemandsbjerget.
 

Det nye vandværk blev taget i brug i 1989 og sælger vand til de 2 vandværker, der så fungerer som fordelingsstationer ud til forbrugerne.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne styres og overvåges af en computer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen og kan omgående gribe ind.
Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. 
Vandværket udpumper ca. 12.000 kubikmeter vand til vandværkets andelshavere pr år.

I forbindelse med oprettelse af en hjemmeside på internettet i 2003 blev vandværkets navn (Ørby/Esby Vandforsyning) ændret til Helgenæsvand, www.helgenaesvand.dk


Hårdhed


Drikkevandet er middelhårdt vand, det vil sige ca.12 dH.